St. Nicolaasdijk 153

september 2014 en verder

Op 17 sep 2014 publiceert de gemeente een aanvraag tot sloop van het pand StNicolaasdijk 153. Bedoeling blijkt daar een inrit te realiseren door sloop van het pand op dat adres t.b.v. een aan de Nijverheidsstraat te bouwen woning.

BEB dient een zienswijze in omdat het te slopen pand, notabene door gemeente zelf, als 'cultuurhistorisch waardevol' is aangemerkt.  Dat is mede door zijn ligging aan de kop van de historische dijk. Daarbij vormt het pand samen met St.Nicolaasdijk 155 één geheel en zijn er nog twee hooibergen op het achterterrein aanwezig, die samen met de panden een cultuurhistorisch waardevol ensemble vormen. Verder is de aanvraag incompleet en ontbreekt het bijbehorend bouwplan. Ook de Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) dient een zienswijze in.

Op 4 februari 2015 hebben BEB en SSK overleg met de gemeente. Daarin wordt overeengekomen dat het pand NIET wordt gesloopt en in de toekomst, met behoud van de hooischelven wordt gerestaureerd. Ook wordt bedongen dat de nieuwbouw aan de Nijverheidsstraat verder van de dijk af komt om zo de oorspronkelijke situatie, ligging aan de dijk en rand van de stad, meer recht te doen.

Nadien blijkt dat aanvrager ook het pand St Nicolaasdijk 155 heeft gekocht (gemeente was eigendom) met behoud van het woonrecht van de huurder. Hopelijk levert dit in de toekomst een mooie restauratie op van een ensemble dat bijna als enige nog een blik gunt op de oude situatie aan de dijk.