panden Greenterweg 23/25      maart 2022

Na sloop van de oorspronkelijke woningen, zonder communicatie met de buurt, lag er plots een nieuwbouwplan. Dat deed geen recht aan de historische situatie v d Greenterweg, het parkeerregime en de toegangankelijkheid v d Brunneper Bongerd.

Samen met de Stichting Behoud Brunneper Bongerd (3B) maakte BEB afspraken met gemeente en ontwikkelaar om het bouwplan aan te passen: voorgevel nr. 23 in de rooilijn en nr. 25 max. 1,5 naar achter, kaprichting loodrecht op de Greenterweg, parkeren en toegankelijkheid via de achterzijde door doortrekken v d Rieteweg. 

Inmiddels ligt er een vergunningsaanvraag die de stichtingen en directe buren teleurstelt. Het hoogteverschil tussen Greenterweg (een oude dijk) en de bongerd wordt opgevangen door een verbreding v d dijk en niet inpandig zoals gevraagd; er wordt zelfs een terras aan toegevoerd. Vanuit Cultuurhistorich perspectief is die verbreding af te wijzen, maar de angst van wateroverlast voor aanliggende percelen is zo mogelijk nog groter. Daarom liggen er nu 3 zienswijzes.

Afwachten hoe de gemeente reageert.