Bestemmingsplan Beltweg

augustus 2014 en verder

Vanaf 19 aug 2014 ligt het bestemmingsplan Beltweg ter inzage. Dat omvat, grofweg, het gebied tussen IJssel, Loswalweg, Beltweg en Steenovensdijk. Op 27 september 2014 dient BEB een zienswijze in tegen het plan.

BEB vindt dat er meer groen in het plan moet en heeft bezwaar tegen herbouw van de rookhokken van de voormalige Vischrookerij aan het Slagersplein. Die laatste moeten namelijk wijken voor de woontorens van Mateboer in het Berkplan.

Pas op 14 juli 2016 komt het college van B enW met een voorstel dat voor de raad acceptabel is. Er komt veel meer groen in het plan. De verplaatsingsoptie voor de rookhokken wordt wel gehandhaafd. BEB onderneemt daarop geen actie meer, te maar daar de Stichting Vischrookerij van Heerde etc. dat  al doet. Wel is de verwachting dat over de Vischrookerij het laatste woord nog niet is gezegd. BEB houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten !