Brunneper Bongerd

Vanaf 1961 lag er een plan hier een 30tal woningen te bouwen, welk plan in 2005 opnieuw werd opgepakt. Daarna bleef het  stil tot 2013, toen hernieuwde plannen tot verzet in de buurt leidde. Uiteindelijk blies de gemeenteraad de plannen af en besloot de Bongerd groen te houden en her in te richten. Inmiddels is het bestemmingsplan aangepast en is het wachten op de bodemsanering.

Bijdrage BEB

Samen met de Stichting Behoud Brunneper Bongerd heeft BEB gewerkt aan de voorbereiding van het plan voor herinrichting.