Sint Nicolaasdijk 153/155

Het als karakteristiek aangemerkte pand (het ensemble wordt geduid met 'cultureel waardevol' ) staat in de verkoop. De beoogd eigenaar wilde slopen en de gevel aan de dijk als erfgoed-decor herplaatsen met daarachter een nieuwe woning. Omdat nog geen omgevingsvergunning was aangevraagd, deed St Behoud Erfgoed Brunnepe (BEB) een verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk monument. Reden was/is dat een monument beter beschermd is en een mooie testcase hoe de gemeente reageert en met zijn erfgoed omgaat. Er kwam vervolgens een positief advies v d Monumentenraad (MR).

Ondanks dat, werd het verzoek op 29 sep 2021 afgewezen. Na 59 weken (!!), terwijl het traject max. 16 weken mag duren gerekend vanaf de adviesaanvraag bij de MR. Het college gaf echter voorrang aan het belang van de beoogd koper. BEB ging in bezwaar en vroeg een Voorlopige Voorziening aan bij de Rechtbank. Die laatste werd afgewezen, maar de Bezwaarcommssie gaf BEB gelijk. Inmiddels dook een nieuwe potentiële koper op die meer respectabele plannen lijkt te hebben met het pand.

LAATSTE NIIEUWS:  op 23 maart 2022 kende de gemeente alsnog de monumentstaus aan het pand toe.

De gemeente vindt het pand van algemeen cultuur-/architectuurhistorische belang, door de unieke ligging, evenwijdig aan de voormalige zeedijk en uitvalsweg van Brunnepe richting de voormalige Zuiderzee. Het pand is nog redelijke gaaf in zijn hoofdvorm, voorgevel en dak en de agrarische functie is herkenbaar. Het is de oudste en enige overgebleven agrarische bebouwing langs de Sint Nicolaasdijk. Een opmerkelijk historisch feit is dat de voorloper van de boerderij is verloren gegaan bij de watersnoodramp van 1825. Hierbij is een gezin van 7 personen verdronken. Mogelijk waren de kelders onder het huidige pand al aanwezig in de eerdere boerderij.