Parkeergarage Buitenhaven

december 2015 en verder > eind 2018

De gemeente wil een parkeergarage bouwen nabij de Buitenhaven, bedoeld voor bezoekers van de te exposeren IJsselkogge, Binnenstad (Stadskazerne) en bewoners van Brunnepe. T.o.v. de oude situatie komen er 53 extra parkeerplekken. De gemeente wil die z.s.m., maar in ieder geval realiseren vóór de Hanzedagen, die van 15 t.e.m. 18 jun 2017 plaatsvinden.

Op 28 januari 2016 dient BEB een zienswijze in tegen de omgevingsvergunning. BEB vindt dat de bouw een betere invulling van het gebied in de weg staat en wijst op de Gebiedsvisie Binnenstad van december 2012. Daarin staat een aantal bruikbare ontwikkelingsopties die zowel parkeren als bouw van een Koggemuseum toelaten en waarvan de inrichting aansluit op herstel van de oude structuren. Verder vindt BEB dat de garage niet past binnen het beschermd stadsgezicht. De 53 extra parkeerplaatsen zijn voor de Hanzedagen onnodig, dus waarom zo'n haast?

Het college van B en W probeert in een gesprek op 16 maart 2016 BEB te overreden geen verdere bezwaren in te dienen. Belangrijkste argument is dat de parkeergarage hard nodig is en met de Hanzedagen 2017 klaar moet zijn. BEB gaat daar niet op in en tekent beroep aan. B en W verlenen de omgevingsvergunning echter en negeren daarmee alle bezwaren van BEB.

BEB gaat nu in beroep bij de Bestuursrechter en dient tevens een voorlopige voorziening in. Dat laatste is nodig omdat een beroep alleen de bouw niet kan stoppen en een voorziening bij toewijzing wel. Beide worden door de bestuursrechter behandeld in een zitting op 22 juni 2016. De uitspraak van de rechter die daarna afkomt is als volgt: Het is aan gemeente zelf te bepalen of de parkeergarage past binnen de Gebiedsvisie en het beschermd stadsgezicht. De rechter doet géén uitspraak over het feit of het plan beter had gekund. Gemeente heeft ook voldoende duidelijk gemaakt dat er meer parkeerruimte nodig is, en daarvoor geld gereserveerd. Daarbij wordt niet alleen een garage gebouwd, maar worden ook wandelpaden en groen aangelegd. Kortom er is daarom geen strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening. HET BEROEP VAN  B E B  WORDT AFGEWEZEN. Zuur voor BEB, maar je kunt niet altijd gelijk krijgen.

Anno 2018 is vast te stellen dat de wens om voor de Hanzedagen klaar te zijn niet is uitgekomen. Heiers worden onwel bij het palen slaan, nieuw onderzoek naar vervuiling en alternatieve heimethodes, ruzie tussen gemeente en aannemer(s), hoge meerkosten en gedoe over een (onverwacht?) gevonden sluisje. Dit alles zorgt voor vertraging en commotie. De oplevering wordt nu eind 2018 verwacht.