Vischrookerij Van Heerde c.a.

  • De panden van de Vischrookerij vormen een 'ensemble' dat bestaat uit een 11tal rookhokken, 2 woningen onder één kap en een haringinleggerij. Het bijzondere v d rookhokken is dat ze geen schoorsteen hebben, maar dat de rook naar buiten gaat tussen de dakpannen met gietijzeren staven als panlat (uniek in NL).
  • De gemeente heeft op advies van 't Oversticht alleen de rookhokken als cultureel bijzonder aangemerkt, zonder deze de monumentstatus te geven. Uiteindelijk zouden ze moeten wijken voor één v d 5 ter plaatse op te richten torenflats.
  • De Sticht. Vischrookerij van Heerde, etc.(kortweg: St.Vischrookerij) heeft tot aan de Rd v State bevochten de hokken te behouden met als richtinggevende uitspraak (feb 2012): slopen mag, mits een alternatieve plek bestemmingsmatig vastgelegd en herbouw financieel gegarandeerd. Gemeente heeft aan die eisen nooit voldoen en ook BEB heeft zich in diverse bestemmingsplanprocedures tegen alternatieve locaties gekeerd
  • Intussen is de 5e torenflat van de baan en is behoud ter plaatse weer actueel. Om die situatie meer body te geven hebben BEB en St. Vischrookerij de monumentstatus aangevraagd voor het hele ensemble. De St.Vischrookerij wil er een buurtmuseumpje inrichten met nadruk op de visserij in Brunnepe en de komst v d van hun eiland verdreven Schokkers.
  • Knelpunt is dat de grond onder de rookhokken nog in eigendom v  ontwikkelaar Mateboer, die deze pas a d gemeente wil overdragen nadat men schadeloos is gesteld voor het niet doorgaan v d bouw v d 5e flat.
Inmiddels is de monumenstatus toegekend en lijkt ook een oplossing voor de grondoverdracht in zicht. Komt bij dat Mateboer het herstel v d vervallen rookhokken wil ondersteunen.