Sluis Buitenhaven

Bij de bouw van de parkeergarage aan de Buitenhaven zijn restanten gevonden van de sluis die Singelgracht en Nieuwe Buitenhaven verbond. Ze zijn tijdelijk op de gemeentewerf in opslag.

Bijdrage BEB

Het is de bedoeling voor de restanten die werden verwijderd een toegankelijke expo-locatie te vinden. BEB denkt mee aan een oplossing en bemiddelt waar nodig.