Paardenstal, Beltweg

augustus 2010 en verder

Op 3 aug 2010 publiceert de gemeente een aanvraag voor de sloop van de 'Paardenstal' op het terrein aan de Beltweg waar voorheen de werf van de gemeentereiniging was gehuisvest. Ondanks de vakantie dient BEB terstond een bezwaarschrift in.

Het pand is volgens BEB erfgoed en je mag van de gemeente verwachten dat het in ieder geval zijn eigen erfgoed beschermt i.p.v. sloopt, want slopen is een onomkeerbare actie. Komt bij dat ter plaatse geen enkele ontwikkeling is die sloop nodig maakt. Er is niet eens een bestemmingsplan! BEB zou daarom graag de argumenten voor de sloop horen en vindt dat de gemeente in ieder geval eerst de erfgoed(beleids)nota, die in de maak is, moet afwachten.

Het bezwaar is voor de gemeente aanleiding de sloop op te schorten en het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA) op te dragen een bouwhistorisch onderzoek in te stellen (paardenstal.onderzoekBBA(nov2010).pdf (9067051). Naar aanleiding daarvan schrijft B en W op 9 mei 2012 dat men de sloopaanvraag intrekt.

Uiteindelijk wordt het pand verkocht aan een particulier, die er in eerste instantie, met respect voor de historie, een B&B vestigt. Omdat het onderzoek van BBA ook de aanliggende gebouwen in een historische context plaats wordt de hele voormalige werf vanaf dat moment als te ontwikkelen ambachtelijk woon/werkgebied beschouwt en alle opstallen daar voor dat doel te verkopen.