De Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe (kortweg BEB) zet zich actief in voor

  1. het behoud en herstel van de architectonische en stedenbouwkundige structuur alsmede het karakter en het overige erfgoed van het historische Brunnepe, stadsdeel van de gemeente Kampen
  2. het tegengaan van ontwikkelingen die in strijd zijn met de hierboven onder a. genoemde
  3. het ondersteunen en (doen) uitvoeren van activiteiten ter verbreiding van informatie en kennis over de historie van Brunnepe, ter ondersteuning van het sub a en b genoemd en
  4. al wat het hiervoor genoemde dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Wat BEB voor Brunnepe doet

BEB 

  • verzamelt gegevens, informatie en kennis over (de historie van) Brunnepe
  • wil die graag verspreiden en voor ieder toegankelijk maken
  • probeert eventuele negatieve besluitvorming te beïnvloeden door uitbrengen van advies en voeren van procedures
  • werkt graag samen met andere belanghebbenden, waaronder bewoners en organisaties die de doelstelling van BEB onderschrijven

bestuurlijke informatie

BEB beleidsstukken

b0130beb.KvKuittreksel210614uittreksel.pdf (74 kB) b0710BEBfin.verslag2020{def}.pdf (82,7 kB) b0860BEBjaarverslag2020{def}.pdf (83,3 kB) b3100BEBbeleidsplan2021{def}-bijlagen.pdf (189,4 kB)  
Lees meer

Startpagina

Startpagina